ကမၼ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ားေဟာၾကားျပမည့္ အခ်ိန္

ဒကာ/ဒကာမအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတို ့

ပိုင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ၾကီး ေနာ့သ္ကာရိုလိုင္းနားျပည္နယ္၊ ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း၊
6612 Brass Rd, Jamestown, NC 27282 သို ့ၾကြေရာက္ သီတင္းသုံးစဥ္ ကမၼ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ားေဟာၾကားျပမည့္ အခ်ိန္မ်ား။။

Saturday, June 29>>> ပထမအခ်ိန္- ေန ့လည္ ၁း၀၀ နာရီ (ေန ့ဆြမ္းကပ္ျပီး)
                                 ဒုတိယအခ်ိန္- ညေန ၆း၀၀ နာရီ

Sunday, June 30>>> ပထမအခ်ိန္- နံနက္ ၈း၃၀ နာရီ
ဒုတိယအခ်ိန္- ေန ့လည္-၁း၀၀ နာရီ (ေန ့ဆြမ္းကပ္ျပီး)
တတိယအခ်ိန္- ညေန-၆း၀၀ နာရီ

ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္း
6612 Brass Rd, Jamestown, NC 27282
336-847-4462

No comments:

Post a Comment